Sillien, strona 2

12 tekstów – auto­rem jest Sil­lien.

Skar­bem jest zna­leźć ko­goś z kim można po­roz­ma­wiać nie wysłuchując ba­nałów i ko­munałów, ko­goś dla ko­go kul­turą jest coś więcej niż spec­ja­lis­tyczny bełkot fachow­ca i umiejętność posługi­wania się sztućcami.

Pa­raf­ra­za cy­tatu pa­na Łysiaka 

myśl
zebrała 24 fiszki • 26 grudnia 2009, 20:10

Sza­leństwo prze­jawia się w dwóch pod­sta­wowych wa­rian­tach- ja­ko szyb­kie i ja­ko po­wol­ne. Nie chodzi tu ani o nagły wy­buch cho­roby, ani o ok­res jej trwa­nia. Mam na myśli czystą ja­kość sza­leństwa, najzwyk­lej­szy codzien­ny wy­miar by­cia wariatem. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 grudnia 2009, 20:36
Sillien

Jestem: -Artystką zawieszoną pomiędzy własnymi marzeniami i urojeniami a światem całkowicie realnym. -Lingwistką wertującą podręczniki starając się nieustannie poprawić własną elokwencję. Czytam wszystko co wpadnie mi w ręce od opakowań po jogurtach, przez książki obyczajowe i fantastykę, aż do encyklopedii PWN. - Narcyzowatym geniuszem ze skłonnościami do bycia suką. - Siedząca w kącie-gdyż ani zamkiem ani tym bardziej wieżą nie można mego lokum nazwać- królewną nie pierwszej piękności, wypatrująca gały w poszukiwaniu potencjalnego kandydata na księcia z bajki.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sillien

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność