Sillien

12 tekstów – auto­rem jest Sil­lien.

Gdy­by chaos porównać do błys­ka­wicy, to spot­ka­nia z Tobą są jak sta­nie na szczy­cie góry w me­talo­wym pan­cerzu pod­czas burzy z piorunami. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 21 lutego 2010, 17:46

Gdy bis­kup, pas­tor, al­bo ra­bin pobłogosławi twój ka­rabin to będziesz się czuł roz­grzeszo­ny za mor­der­stwa do­kona­ne przez ciebie? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 stycznia 2010, 18:01

W kon­kursie mor­dokle­jek wyg­ry­wa... wstyd. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 18 stycznia 2010, 17:30

- Puk, puk
* Kto tam?
- Miłość.
* Spierdalaj.
- Dlaczego?
* Bo ranisz. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 stycznia 2010, 16:23

Stwórca stworzył człowieka na swo­je po­dobieństwo - poz­wa­la to człowieko­wi w każdej chwi­li widzieć, jak wygląda Bóg, bez męczące­go pat­rze­nia w niebo. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 11 stycznia 2010, 20:14

Każdy ko­niec może być zastąpiony przez początek. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 9 stycznia 2010, 10:44

Przedzierasz się przez os­tre kol­ce, by dot­rzeć do sen­su życia, po­wab­nych płatków. Sie­dzisz tam. Ro­bisz z jed­ne­go z płatków, różowe oku­lary, przez które spoglądasz na świat. A po­tem po­jawia się wiatr. Tak [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 12 fiszek • 2 stycznia 2010, 13:51

Na­wet do wy­dorośle­nia trze­ba dojrzeć. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 31 grudnia 2009, 12:26

Nieudacznik i zwy­cięzca mają jedną rzecz wspólną - pod ko­niec obyd­wo­je zos­tają sami. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 30 grudnia 2009, 10:12

Nie zarzu­caj mi kłam­stwa- zarzuć mi surrealizm. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 27 grudnia 2009, 18:15
Sillien

Jestem: -Artystką zawieszoną pomiędzy własnymi marzeniami i urojeniami a światem całkowicie realnym. -Lingwistką wertującą podręczniki starając się nieustannie poprawić własną elokwencję. Czytam wszystko co wpadnie mi w ręce od opakowań po jogurtach, przez książki obyczajowe i fantastykę, aż do encyklopedii PWN. - Narcyzowatym geniuszem ze skłonnościami do bycia suką. - Siedząca w kącie-gdyż ani zamkiem ani tym bardziej wieżą nie można mego lokum nazwać- królewną nie pierwszej piękności, wypatrująca gały w poszukiwaniu potencjalnego kandydata na księcia z bajki.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sillien

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność